jessica@sangotal.com

0732 546 230

OM JESSICA

Jessica Gorlee är en skicklig röstspecialist. Förutom sånglärare/sångpedagog och sångerska är hon också en erfaren logoped med bred kännedom om hur både den friska och den överbelastade rösten ska användas och vårdas.

Jessica föddes i Nederländerna och fick sin logopedexamen på Hogeschool van Utrecht (avdelning hälsosjukvård) i Utrecht, Nederländerna, varefter hon flyttade till Sverige. Parallellt med arbetet som logoped tillbringade Jessica tre år med att resa fram och tillbaka till Complete Vocal Insitute i Köpenhamn för att läsa Complete Vocal Technique, där hon till slut också blev auktoriserad för att kunna undervisa utifrån tekniken. Jessica är den enda röstcoach bosatt i Linköping som undervisar i Complete Vocal Technique och den första logopeden i världen som blev auktoriserad som CVT-lärare.

Jessica har sjungit många olika sångstilar i olika körer och band i drygt 30 år på stora och små scener, i både Europa (De Doelen, Rotterdam, Nederländerna, Danmark, Polen, Ungern, Österrike, Schweiz, Belgien, Tyskland, Frankrike, Cypern samt bl a Konsert och Kongress i Linköping) och USA (XXIV och XXV Annual Pacific Voice Conference, San Francisco Conservatory of Music). Hon känner att, när hon sjunger, är det viktigast att publiken får uppleva sångens känslomässiga essens och har en önskan att varje sångare har det som sitt primära mål.

Jessica hjälper sina sångelever med både teknik och interpretation. Hon är mycket angelägen om att ge varje sångare de verktyg som krävs för att känna sig fri och trygg samt ha kontroll över sin röst för att kunna uppnå tydlighet i uttrycket.

Utöver privatlektioner har Jessica de senaste sex åren också coachat stora körer och små grupper.

 

Hon har gett föreläsningar och workshops om röstergonomi/ röstvård till lärare, skådespelare, tränare och privata företag såsom Campushallen, Astrid Lindgrens Värld, Statistiska Centralbyrån och Söderköpings Kommun.
Hennes positiva anda och breda kunskap om både sång- och talrösten gör att alla hon kommer i kontakt med känner sig såväl inspirerade, motiverade som upplysta.

Såsom Nederländarna säger, Jessica är en musikalisk tusenfoting, eftersom hon också är en begåvad instrumentalist. Förutom att sjunga spelar hon också gitarr, oboe, blockflöjt och piano.

0732 546 230

jessica@sangotal.com

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives