jessica@sangotal.com

0732 546 230

Ändra språk:

 

Ändra språk:

 

tolkning av sånger

30 juni / 13 juli 2019

kl. 10.30-12.00

500:-

Vill du kunna uttrycka en sångs/texts riktiga betydelse med trovärdighet?
Beröra människors hjärtan och göra djupare intryck?

Det är det som gör en sång intressant!! 

I denna masterclass kommer du att få verktyg och utforska tekniker som lär dig hur man kommer åt den känslomässiga kärnan av en sång/text med en riktig förståelse för sångens personlighet och karaktär – och hur man sedan kommunicerar ut den till publiken. 

Förbered en (bit av en) sång till masterclassen, så att Jessica kan jobba med dig för att effektivt kunna uttrycka budskapet i din sång. Songwriters får gärna ta med  sig en egen låt som vi kan jobba med för att tänja på gränserna i sitt konstnärskap.

0732 546 230

jessica@sangotal.com

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives