jessica@sangotal.com

0732 546 230

OM JESSICA

Jessica Gorlee är en skicklig röst-, språk- och talspecialist.

Jessica föddes i Nederländerna och fick sin logopedexamen på Hogeschool van Utrecht (avdelning hälsosjukvård) i Utrecht, Nederländerna. Därefter flyttade hon till Sverige.

Hon har hjälpt flera hundra barn, tonåringar och vuxna i både Nederländerna och Sverige att kommunicera lättare och tydligare med hjälp av sitt språk, tal och alternativ kompletterande kommunikation (t ex bilder och talapparater).

Utöver sina logopediska kunskaper har hon också ett inspirerande, motiverande, uppmuntrande och positivt sätt i att arbeta med sina klienter. Det öppnar vägar till nya möjligheter, så att de kan bli bättre på att kommunicera. Hon gör det med humor, entusiasm, grundlighet, glädje och lek, och skapar på det viset en främjande avslappnad atmosfär som gör inlärningen lättare och rolig.

I Nederländerna behandlade Jessica språk-, tal- och röststörningar, samt munmotoriska/ -sensoriska svårigheter. Jessica fick handledning och arbetslivserfarenhet i såväl Inge Prevoos mottagning för logopedi och kommunikation som i Jessica Donkers logopedmottagning.

I Sverige fick hon dessutom i flera år handledning av Janneke Baas, en känd nederländsk logoped som tillämpade sensorisk informationsbearbetning på logopedi, i arbetet med barn med olika funktionsnedsättningar, såsom utvecklingsstörning, ADHD, autism och grav språkstörning på ett annorlunda sätt. Väldigt ofta har dessa barn nämligen också svårigheter med sin sensoriska informationsbearbetning. Läs mer om det under länkar, här.

Hon har arbetat på logopedmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping, Barn- och ungdomshabiliteringen, LogopedAllians AB, skolorna i Ödeshög kommun samt särskilda undervisningsgrupperna för barn med grav språkstörning i Linköpings kommun.

Samtidigt har Jessica arbetat med barn och vuxna i sin egen privatmottagning, SångoTal/ The
Voice and Communication Studio. Hon ger föreläsningar och träningar till företag med personal som jobbar i röstyrken, såsom lärare, helpdesk, telefonförsäljare, fitnessinstruktörer, skådespelare etc.

Förutom att hon är en erfaren logoped är hon också sånglärare och uppträder hon som sångerska. I december 2012 fick hon sin auktorisering för att kunna undervisa i Complete Vocal Technique, efter att ha läst i tre år på Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

 

0732 546 230

jessica@sangotal.com

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives