0732 546 230

RÖST

Våra röster gör oss unika. Rösten visar hur vi mår; om vi är spända, glada, arga eller ledsna. Röstens funktion och hur rösten låter beror till stor del på hur stämbanden ser ut och fungerar.

Röstbesvär kan innebära heshet, en klumpkänsla eller sveda och ont i halsen, att inte orka tala så länge eller ha svårigheter att kontrollera tonhöjd, styrka eller röstkvalitet.

När du andas ut passerar luft genom halsen, förbi dina stämband och ut genom munnen och näsan. När du pratar stänger sig stämbanden när luften kommer förbi dem och orsakar vibrationer samt det unika ljud som just din röst har. Din röst är resultatet av en fantastisk och komplicerad kontakt som innesluter flera kroppsdelar, framförallt lungorna, struphuvudet och munnen. Skador på någon av dem, sjukdomar eller kraftig/felaktig användning av stämbanden kan påverka röstens funktion och ge övergående eller bestående skador på stämbanden.

En stämbandsundersökning hos en halsläkare eller foniater visar om stämbanden fungerar normalt eller om de har någon skada. Logopeden kan därefter bedöma rösten genom att lyssna på och analysera hur den låter samt utreder hur röstbesvären är relaterade till röstkrav, levnadsvanor och medicinska fakta. Behandling av röstbesvär innebär träning av kroppsmedvetenhet och andnings- och röstfunktion. Parallellt med denna träning förs också samtal kring de faktorer som kan tänkas utlösa eller förvärra besvären. Behandlingen sker individuellt. 
Jessica håller i Vocal Technique kurser med mycket information om rösten, som kan vara ett bra komplement till röstbehandling vid röstbesvär. Titta här för mer information.

 

Vad förorsakar röstbesvär?

Alla kan få röstproblem. Stämbanden är extra utsatta när arbetet belastar dem starkt. T ex sångare, präster och lärare har stor belastning i sitt jobb. När du – eller ditt barn – ofta skriker eller pratar högt ökar du också risken för att få röstbesvär. Om du någonsin har haft en operation i eller nära stämbanden, röker eller haft halscancer finns det större risk till ärrbildning och ökar risken till röstproblem. Att bli äldre är också en ansträngning för stämbanden.  
Det finns förstås också kortvariga röstproblem, t ex när du är förkyld eller har fått ett virus som orsakar laryngit (stämbandsinflammation).

När ska du kontakta logopeden?

Har du besvär med ett eller flera av nedanstående symtom? Då är det dags att ta kontakt med Jessica!

* hes längre än tio dagar i sträck
* tappar rösten helt två eller fler gånger per år
* det gör ont när du sväljer
* det gör ont när du talar
* det tar mycket energi/kraft att tala

* klumpkänsla i halsen
* trött i rösten på slutet av dagen
* tappar andan när du talar
* folk hör inte vad du säger

Tveka inte för länge att höra av dig. Rösten är en viktig del av kroppen och personligheten. När den är hes eller trött ger den en signal om att någonting inte stämmer och som du ska lyssna på.

Vad gör logopeden?

För att komma till en logoped behövs en remiss, helst från vårdcentralen eller
ÖNH-läkare/foniater men du kan också skriva en själv. Det behöver inte vara så svårt: beskriv dina besvär och vad du vill ha hjälp med.

Vid första kontakten diskuterar Jessica frågeställningen med dig samt gör en logopedisk bedömning med hjälp av röstundersökning och samtal om besvären. Sedan skattas utifrån resultaten, i samråd med dig, hur många behandlingstillfällen som skulle behövas för att minska eller eliminera besvären och sätts behandlingen igång.

0732 546 230

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives