jessica@sangotal.com

0732 546 230

Vad är logopedi?

Du kan söka hjälp hos Jessica för alla slags svårigheter som har att göra med språk, tal, röst, äta och dricka eller läsa och skriva. En logoped undersöker, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar.

Du kan också söka hjälp när du är frisk med vill ha råd om förebyggande röstvård eller för att lära dig muntlig framställningsteknik.

Jessica har specialiserat sig inom områdena

*röst,

*språk/talutveckling och

*munmotorik, dyspraxi, tungband, är OMFT terapeut

*sensorisk informationsbearbetning (för att behandla personer med Sensory Processing Disorder). 

Hon fått mycket kunskap om alternativ kommunikation och andra diagnoser på barn- och ungdomshabiliteringen, samt jobbar med läs- och skrivsvårigheter och stamning. 

Jessicas andra yrke är Complete Vocal Technique sånglärare och hon är professionell singer/songwriter och musiker.

Hon jobbar även med att få människor att ändra invanda tankemönster eller blockerad energi som energi healer. Hon är Access BARS och Body Process practitioner.

Jessica är medlem i Svenska Logopedförbundet, en del av SRAT, fackförbundet för akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

0732 546 230

info@sangotal.se

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives