jessica@sangotal.com

0732 546 230

Vad är logopedi?

Du kan söka hjälp hos logopeden för alla slags svårigheter som har att göra med språk, tal, röst, äta och dricka elller läsa och skriva. En logoped undersöker, diagnostiserar och behandlar människor i alla åldrar.

Du kan också söka hjälp när du är frisk med vill ha råd om förebyggande röstvård eller för att lära dig muntlig framställningsteknik.

Jessica har specialiserat sig inom områdena röst, språk/talutveckling och munmotorik, fått mycket kunskap om alternativ kommunikation och andra diagnoser på barn- och ungdomshabiliteringen, har utbildat sig inom sensorisk informationsbearbetning (för att behandla personer med Sensory Processing Disorder). Hon är även auktoriserad Complete Vocal Technique sånglärare och är professionell sångerska och musiker. Hon kan även hjälpa till att ändra invanda tankemönster eller blockerad energi.

Jessica är medlem i Svenska Logopedförbundet, en del av SRAT, fackförbundet för akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

0732 546 230

info@sangotal.se

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives