jessica@sangotal.com

0732 546 230

TAL

 

Svårigheter i talet:
* Otydligt uttal av språkljud
* Oförståeligt/svårförståeligt tal
* Läspning
* För snabbt tal
Stamning
Nasalt tal

Vid talsvårigheter utelämnar barn vissa ljud eller uttalar dem inte på korrekt sätt. Orsaken kan vara fysiologisk, som t ex läpp-, käk-, och/eller gomspalt, men ofta är munmusklerna för svaga eller så har barnet svårt att urskilja de olika ljudens egenskaper. Ibland behöver logopeden hjälpa dem att tugga och svälja på rätt sätt, för att förebygga ätsvårigheter, avvikande produktion av ljud samt avvikande utveckling av käke och bett.

 

 

 

FÖRSENAD talUTVECKLING/talstörning

Talutvecklingen kallas försenad när ett litet barns talutveckling har kommit mycket mindre långt än hos jämnåriga. Barnet talar inte eller betydligt mindre. Det talar i ettords- eller korta meningar (när det är tre/fyra år) och omgivningen har svårt att förstå barnet. Ibland förstår inte barnet vad andra säger heller. En försenad talutveckling kan ha samband med andra störningar, som nedsatt hörsel eller allmän utvecklingsförsening. Det händer också att barn talar otydligt utan att det finns en tydlig orsak till svårigheterna. Att barn inte kan uttrycka sig tillräckligt tydligt och omgivningen inte förstår kan leda till beteendesvårigheter: barnet blir rebelliskt, får utbrott eller blir istället tillbakadraget. Inlärningen i skolan kan också bli lidande.

Dyspraxi och dysartri

Taldyspraxi (Childhood Apraxia of Speech) och dysartri är motoriska svårigheter som är av den gravare typen. Dyspraxi handlar om att motoriska rörelserna inte planeras rätt i hjärnan och behöver väldigt mycket övning. Varje (tal)rörelse måste övas in och barnet har vanligtvis väldigt svårt att hitta rätt rörelse i munnen för t ex p, k eller t.
Vid dysartri är den motoriska planeringen rätt och musklerna kan, men nerverna klarar (delvis) inte att föra över signalerna till musklerna. Talet blir “sluddrigt” eller hackigt.

Skenande tal OCH STAMNING

Både för snabbt tal och stamning är ett timing problem och här kan man jobba både med den fysiska timingen, jobba med kroppen, men också med känslor och tankar som finns gömda bakom stamningen. Härmed är inte sagt att dessa tankar bara finns när någon stammar och inte när man har andra svårigheter med talet, men de kan vara fler och starkare.

Vad gör logopeden?

Jessica utreder både språk och tal ingående med standardiserade test. Det kan även behövas kompletterande undersökningar och eventuellt behandling av barnläkare eller ÖNH-läkare.
Behandlingen hos Jessica sker både direkt och indirekt. Jessica träffar ditt barn och jobbar med det, direkt terapi, men berättar även för dig hur du ska kunna göra samma sak och stimulera ditt barn till att tala, indirekt terapi. Munmassage, övningar för de olika ljuden som saknas, jobba med hela kroppen och mycket glädje ingår i behandlingen, för barn lär sig när de har roligt! 

Behandlingsresultaten beror bland annat på förseningens orsak. I allmänhet är det så att en försenad talutveckling ger goda behandlingsmöjligheter, framförallt när talsvårigheterna känns igen redan i tidig ålder. I det fallet är det redan möjligt för barn att komma till logopeden innan de fyller två år, fast det är ovanligt i Sverige. Men.. märker du att ditt barn inte talar än, är orolig? Hör av dig till Jessica!

0732 546 230

info@sangotal.se

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives