jessica@sangotal.com

0732 546 230

logopedi

Kommunikation är en väldigt viktig del av vår vårdag. Genom att ta ögonkontakt, prata och lyssna förstår vi varandra. När vi talar använder vi musklerna i våra lungor, stämband, hals, näsa, käkar, tunga och läppar. Men kommunikation är mycket mer än att bara tala. Vi måste också kunna höra, fundera och förstå. Det finns även andra uttrycksformer, som t ex skrift, tecken och alternativ kompletterande kommunikation. 

Kanske utvecklas ditt barns språk och tal för långsamt eller avvikande och behöver det hjälp?

Kanske har du en hes röst, är trött i halsen på slutet av dagen eller håller inte din röst vid föreläsningar eller när du talar i telefon?

Eller så har ditt barn svårt att lära sig läsa och skriva eller fortsätter säga ord på “konstiga” sätt (kylspåk, stölvar, mattebatik, efelant)? Det hänger ihop med läs- och skrivsvårigheter.

Kanske har ditt barn svårigheter med koncentrationen och att sitta still? Eller så sitter det still för mycket av rädsla för att röra sig samt är upprört en stor del av tiden, samtidigt som det finns svårigheter med kommunikationen. Det kan ha att göra med sensorisk informationsbearbetning.

Jessica är specialiserad inom områdena röst, språk/talutveckling och munmotorik, har fått mycket kunskap om alternativ kommunikation och andra diagnoser på barn- och ungdomshabiliteringen, utbildad inom sensorisk informationsbearbetning (för att behandla personer med Sensory Processing Disorder) och kombinerar all denna kunskap. 

Läs mer under “Vad är logopedi?“.

När ska du kontakta logopeden?

Har du besvär med ett eller fler av nedanstående symtom? Då är det dags att ta kontakt med Jessica!
– hes längre än tio dagar i sträck
– tappar rösten helt två eller fler gånger per år
– det gör ont när du sväljer
– det gör ont när du talar
– det tar mycket energi/kraft att tala
– klumpkänsla i halsen
– tappar andan när du talar
– kan bara viska

Tveka inte för länge att höra av dig. Rösten är en viktig del av kroppen och personligheten. När den är hes ger den en signal om att någonting inte stämmer och som man ska lyssna på.

Hur ser kontakt med logoped ut?

För att komma till en logoped behövs en remiss, helst från vårdcentralen eller ÖNH-läkare/foniater men du kan också skriva en själv.
Vid första kontakten diskuteras frågeställningen samt görs en logopedisk bedömning.
Vid röstbesvär tas en anamnes och görs en röstundersökning.
Vid språkproblem tas en anamnes och görs olika språktest.

Sedan skattas utifrån resultaten (i samråd med dig) hur många behandlingstillfällen som skulle behövas för att minska eller eliminera besvären.

0732 546 230

jessica@sangotal.com

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives